น้ำพริกหนุ่ม เมนูที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ อาหารพื้นบ้านภาคเหนือที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

ในอดีตภาคเหนือเคยเป็นอาณาจักรล้านนา ซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่มีความรุ

Read More